STATA ile Mekansal Ekonometri

SAEL 1701  STATA ile Mekansal Ekonometri

 

Dr. Çilem Selin Hazır

Lisans derecesini 2004 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden almış, yüksek lisans eğitimini ise Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde Teknoloji Yönetimi alanında tamamlamıştır. 2004-2010 yılları arasında TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilikler Daire Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarka çalışmıştır. 2010-2014 yılları arasında Fransa'da GATE-LSE (Groupe d'Analyse et de Thèorie Economique Lyon-Saint Etienne) adlı laboratuvarda araştırmalarını yürüten Çilem Selin Hazır, iktisat dalındaki doktora derecesini 2014 yılında Jean Monnet Üniversitesi'nden almıştır. İlgi alanları arasında yenilik iktisadı, teknoloji yönetimi, ekonometri, mekansal analiz ve sosyal ağ analizleri yer almaktadır.

 

Amaç ve İçerik:

Bu eğitimin amacı mekansal etkileşim içeren sistemlerin modellenmesine ilişkin yaklaşımları sunmak ve bu modellerin STATA programı ile nasıl tahmin edilebileceğini öğretmektir. Eğitim kapsamında mekansallık kavramı irdelenecek, mekansal etkilerin ağırlıklandırılmasında kullanılan teknikler incelecek, mekansal etkilere ilişkin hipotez testleri tanıtılacak, farklı mekansal regresyon modelleri ele alınarak sonuçların yorumlanması üzerinde durulacaktır.

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde istatistik ve regresyon analizi bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

Eğitim Kodu: 1701

Tarih: 04 Mart 2017 (Cumartesi)

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)

İndirimli Ücret:  Tam – 250 TL   Öğrenci – 115TL

 

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.