Eviews ile Zaman Serisi Analizi

SAEL 1708  Eviews ile Zaman Serisi Analizi

 

Prof. Dr. Mustafa İsmihan

 

Prof. Dr. Mustafa İsmihan, lisans ve yüksek lisans eğitimini, sırasıyla, 1994 ve 1996 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) tamamlamış ve 1997 yılında ODTÜ’de doktora yapmaya başlamıştır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bütünleştirilmiş Doktora bursiyeri olarak, 2001-2002 yılları arasında, İngiltere’de York Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır ve doktora derecesini, 2003 yılında, ODTÜ iktisat anabilim dalından almıştır. 2004 yılında, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından iktisat anabilim dalında en iyi doktora tezi ödülüne laik görülmüştür.

1995 yılından itibaren çeşitli düzeylerde ve farklı üniversitelerde [DAÜ, YDÜ, ODTÜ, TOBB-ETÜ, Başkent ve Atılım Üniversitesi]  iktisat (makro ve mikro), politik iktisat, ekonometri, zaman serisi ekonometrisi, uluslararası iktisat, kalkınma vb. dersler vermiştir. 2004 yılından bu yana Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  2006 yılında Doktora Sonrası bursu almaya hak kazanarak York Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. Prestijli uluslararası ve ulusal dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2004-2014 yılları arasında, Atılım Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde yer almış olup, İktisat bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Yönetim Kurulu üyeliği görevi yapmıştır. Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuarı’nın (SAEL) proje yürütücülüğünü üstlenmiş ve halen (kurucu) yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Amaç ve İçerik:

Bu eğitimin temel amacı EViews programını temel zaman serisi uygulamaları ile öğretebilmektir. Eğitimimizde, veri aktarımı ve düzenlemesi, regresyon analizi, ekonometri uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan otokorelasyon, değişen varyans vb. sorunlar ve  çözümleri gösterilecektir. Eğitimde, ağırlıkla, birim kök sınamaları, ARDL modelleri, VAR modelleri, Granger nedenselliği (Toda-Yamamoto Yaklaşımı) ve eşbütünleşim analizleri (Engle-Granger yöntemi, Johansen yöntemi ve Sınır Testi yaklaşımı)  gibi temel zaman serisi konuları incelenecek ve bu konulara ilişkin EViews uygulamalarına yer verilecektir.

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir.

 

Eğitim Kodu: 1708

Tarih: 06 Mayıs 2017 (Cumartesi)

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)

İndirimli Ücret:  Tam – 250 TL   Öğrenci – 115TL

 

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.