STATA ile Zaman Serisi Uygulamaları

SAEL 1710  STATA ile Zaman Serisi Uygulamaları

 

Eğitmen: Dr. Fatma M. Utku-İsmihan

 

Fatma M. Utku-İsmihan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) İşletme (Lisans) ve İktisat (yüksek lisans) derecelerini tamamlamıştır. Daha sonra AB Jean Monnet bursu ile İngiltere’de York Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans (2001) derecesini tamamlamıştır. Doktora derecesini 2016 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları alanında almıştır. 1994-1996 yılları arasında farklı üniversitelerde dersler vermiştir. Büyüme, kalkınma ekonomisi ve tarım alanında uzmanlaşan Dr. Utku-İsmihan hali hazırda Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde AB uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

Amaç ve İçerik

 

Bu eğitimin amacı Stata programı ile temel zaman serisi ekonometrisi yöntem ve uygulamalarını öğretebilmektir. Eğitimimizde Stata programının genel özellikleri ve veri aktarımı, temel birim kök testleri, geleneksel  eşbütünleşim analizi, hata düzeltme modelleri, VAR modelleri, Granger nedensellik testi ve  bu uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunlar  ve çözümleri gösterilecektir.

 

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde istatistik ve regresyon analizi bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

Eğitim Kodu: 1710

Tarih: 10 Haziran 2017 (Cumartesi)

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)

İndirimli Ücret:  Tam – 250 TL   Öğrenci – 115TL

 

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.