SAEL 2016 Güz Dönemi Eğitimleri

Eğitim Kodu

Eğitim İsmi ve İçeriği

Eğitmen

Eğitim Tarihi

Başlama Saati

Ücret*

Öğrenci Ücreti*

Erken Kayıt İndirimi için Son Başvuru Tarihi

1611

STATA'ya Giriş

Dr. Fatma M. Utku-İsmihan

1 Ekim 2016

10:00

280 TL

140 TL

27 Eylül 2016

1613

Derinlemesine Mülakat ve Odak Grup Teknikleri

Arsev Umur Aydınoğlu

8 Ekim 2016

10:00

280 TL

140 TL

4 Ekim 2016

1612

Nitel İçerik Analizi

Arsev Umur Aydınoğlu

15 Ekim 2016

10:00

280 TL

140 TL

11 Ekim 2016

1614

STATA ile Mekansal Ekonometri

Dr. Çilem Selin Hazır

5 Kasım 2016

10:00

280 TL

140 TL

1 Kasım 2016

1615

STATA ile Panel Veri Analizi I

Doç. Dr. Ozan Eruygur

12 Kasım 2016

10:00

280 TL

140 TL

8 Kasım 2016

1616

STATA ile Etki Değerlendirme Analizi

Yrd. Doç. Dr. Belgi Turan

19 Kasım 2016

10:00

280 TL

140 TL

15 Kasım 2016

1617

Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Piyasası

Dr. Yener Coşkun

İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir.

1618

STATA ile İleri Panel Analizi I

Doç. Dr. Ozan Eruygur

10 Aralık 2016

10:00

280 TL

140 TL

6 Aralık 2016

1619

Eviews ile Temel Ekonometri

Prof. Dr. Mustafa İsmihan

21 Ocak 2017

10:00

280 TL

140 TL

17 Ocak 2017

 

 
* Eğitim tarihinden önceki salı gününe kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri 250 TL, öğrenciler için 115 TL'dir.
- Mücbir sebep olması durumunda SAEL'in ders verecek öğretim üyesi ve ders tarihini değiştirme hakkı saklıdır. Eğitim tarihinde bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklikler ilgili tarafa bildirilecek olup, resmi internet sitemiz yolu ile de duyurulacaktır.
- Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Eğitimlerimiz 24 kişi ile sınırlıdır.
 
Daha önce verilen eğitimleri görüntülemek için tıklayınız.